Hotel Intercontinental Ljubljana

 
bruto površina
24.000 m²

faza
IDP, PGD, PZI

vsebina
ogrevanje in hlajenje, prezračevanje in klimatizacija, vodovod in vertikalna kanalizacija, šprinkler inštalacija, plinska napeljava

Kontakt

Biro 360 d.o.o.,
projektiranje in tehnično svetovanje
Slovenska cesta 58, Ljubljana
matična št.: 6164048000
d.š.:SI 71595449
TR: 10100-0050821496, Banka Koper
tel.: 01 430 53 77
info@biro360.si