Zaposleni

Projektanti strojnih inštalacij

Rudi GRAHEK, dipl.inž.str.

št. v IZS: S-1140
e-pošta: rudi.grahek@biro360.si

Robert KRESE, univ.dipl.inž.str.

št. v IZS: S-0096
e-pošta: robert.krese@biro360.si

 

Zunanji sodelavci

Matevž ŽLENDER, str.teh.

Andrej MEŠIČEK, str.teh.

Urška JURANČIČ GRAHEK, univ.dipl.com.

Kontakt

Biro 360 d.o.o.,
projektiranje in tehnično svetovanje
Slovenska cesta 58, Ljubljana
matična št.: 6164048000
d.š.:SI 71595449
TR: 10100-0050821496, Banka Intesa Sanpaolo d.d.
tel.: 01 430 53 77, GSM: 040 218 918
info@biro360.si